Administratiekosten bij wijzigingen

Het is mogelijk om wijzigingen in de lening of in leningnemers door te voeren. Voor een aantal wijzigingen brengen wij administratiekosten in rekening. Een actueel overzicht van de administratiekosten vindt u op deze pagina.

Doorvoeren van wijzigingen

Tijdens de looptijd van de hypotheek zijn er, op een aantal vlakken, aanpassingen mogelijk. Deze kunnen, op verzoek van leningnemers, worden beoordeeld en, na goedkeuring door Hyra Hypotheken, worden doorgevoerd. Voor een aantal wijzigingen worden administratiekosten in rekening worden gebracht, denk hierbij bijvoorbeeld aan een verzoek tot het wijzigen van zekerheden of ontslag uit de hoofdelijke aansprakelijkheid.

Hieronder vindt u een opsomming van de belangrijkste (on)mogelijkheden;

Wijzigen van het rentepercentage

Het wijzigen of omzetten van het rentepercentage binnen de bestaande rentevaste periode is niet mogelijk.

Wijzigen aflosvorm (productomzetting)

Het wijzigen van de aflosvorm is of andere productomzettingen zijn niet mogelijk.

Einde rentevaste periode

Minimaal drie maanden voor het einde van de eerste rentevaste periode ontvangt de leningnemer een bericht over het naderende einde van de eerste rentevaste periode. Hierin wordt aangegeven dat er verlengd kan worden tegen de actuele 1-maands variabele rente. Een overzicht met daarin het daadwerkelijke rentepercentage dat van toepassing is, volgt in de maand na het verstrijken van de eerste rentevaste periode.

Extra (gedeeltelijk) aflossen

Een extra aflossing op een leningdeel wordt gebruikt om de maandelijkse lasten te verlagen. Alleen op verzoek en na schriftelijke goedkeuring van Hyra Hypotheken kan een extra aflossing gebruikt worden voor het inkorten van de looptijd van een leningdeel.

Als er gedurende de rentevaste periode sprake is van een extra aflossing die groter is dan 10% van de oorspronkelijke hoofdsom, kan Hyra Hypotheken een vergoeding vragen aan de leningnemer. De berekeningsmethode, voorwaarden en uitzonderingen zijn terug te vinden in onze algemene voorwaarden.