Betaalt de klant rente over het gehele bedrag in het bouwdepot, ook als over dat deel dat nog niet is gebruikt?

Ja. Maar over het resterende saldo in het bouwdepot vergoeden we het gemiddelde hypotheekrentepercentage dat de leningnemers aan ons betalen minus 1 procentpunt. Na een eventuele verlenging van het bouwdepot vindt er geen vergoeding meer plaats.

Terug naar overzicht