Moet een klant een vergoeding betalen bij extra aflossen?

Er kan per kalenderjaar maximaal 10% van de oorspronkelijke hoofdsom boetevrij worden afgelost. Besluit uw klant om meer dan 10% per kalenderjaar af te lossen, dan kan Hyra Hypotheken daarvoor een vergoeding in rekening brengen. Wilt u weten hoe hoog de vergoeding bij vervroegde aflossing is, vraag dan een aflosnota op.

Terug naar overzicht