Een combinatiepand financieren

Hebt u een pand (op het oog) waarvan een deel bedoeld is voor wonen en een ander deel bestemd is als, bijvoorbeeld, winkelruimte? Dan spreken we van een combinatiepand. Bij Hyra Hypotheken kunt u ook een combinatiepand financieren.

Wat is een combinatiepand?

We spreken van een combinatiepand als er verschillende bestemmingen rusten op één pand, zoals horeca, winkel- of kantoorruimte, altijd in combinatie met een woonfunctie. Denk daarbij aan een begane grond met winkelruimte, met daarboven of daarachter een of meerdere woonruimten. Het is bij Hyra Hypotheken uiteraard ook mogelijk om een combinatiepand te financieren.

Voorwaarden voor financiering

Naast de standaardeisen geldt hierbij als aanvullende voorwaarde dat het residentiële deel minimaal 40% van de gehanteerde marktwaarde vertegenwoordigt. Dit moet ook uit het taxatierapport blijken.

Daarnaast financiert Hyra Hypotheken maximaal 80% van de marktwaarde van een combinatiepand, waarbij er naar de marktwaarde voor het gehele pand wordt gekeken. Ook kan er een risico-opslag gelden op het rentepercentage voor de lening of het deel van de lening dat aangewend wordt voor de financiering van het combinatiepand.

De huurinkomsten uit het commerciële deel geldt dat deze tot 100% kunnen worden meegenomen in de ICR/DSCR-berekening.

MogelijkhedenVoorwaarden
Combinatiepand financieren?Ja
Maximale LTV80%
Minimale marktwaarde woonruimte40%
Berekening maximale hypotheekbedragAlleen de huuropbrengsten van de woning(en) worden meegenomen in de hypotheekaanvraag; de huuropbrengsten van het commerciële gebruik van het pand (winkel, bedrijfsruimte) tellen hiervoor ook mee.
HypotheekvormenAflossingsvrij & Lineair
HypotheekrenteWanneer de marktwaarde van het commerciële gedeelte <25% bedraagt (van de totale marktwaarde in verhuurde staat), geldt géén opslag
Wanneer de marktwaarde van het commerciële gedeelte >25% bedraagt (van de totale marktwaarde in verhuurde staat), geldt een opslag van +0.25%