Hoe wordt het rentepercentage bepaald?

Hyra Hypotheken bepaalt het rentepercentage aan de hand van de rentetabel op moment van het aanvragen van een juiste en haalbare financiering en de daadwerkelijke risicoklasse van de gevraagde financiering (LTV). Het rentepercentage staat daarmee vast gedurende de geldigheid van het aanbod.

Uitzondering: daalt het rentepercentage gedurende de tekentermijn van de indicatieve offerte en heeft Hyra Hypotheken nog geen door leningnemers getekende versie ontvangen, dan mag een adviseur het rentetarief in en op de indicatieve offerte aanpassen.

Daarnaast houdt Hyra Hypotheken rekening met aflossingen op de lening door de leningnemer. Wanneer de lening daardoor in een andere risicoklasse valt, wijzigen wij de risicoklasse automatisch per de 1e dag van de volgende maand.

Terug naar overzicht