Het acceptatieproces van Hyra Hypotheken

Wij verstrekken alleen vastgoedfinancieringen aan professionele vastgoedinvesteerders via onafhankelijke financieel adviseurs. Hieronder leest u hoe ons acceptatieproces in zijn werking gaat.

De keuze voor Hyra Hypotheken

Het aanvraagproces voor een Hyra Hypotheek begint al bij het moment dat u eraan denkt om uw vastgoed te (her)financieren. Uw hypotheekadviseur bekijkt vervolgens welke geldverstrekker het beste bij uw financieringsvraag past. Daar kan Hyra Hypotheken uit rollen, maar u kunt ook zelf vragen naar de mogelijkheden van een Hyra Hypotheek.

Een Hyra Hypotheek aanvragen

Wanneer de keuze op Hyra Hypotheken is gevallen, dient uw adviseur een hypotheekaanvraag bij ons in. Deze dient een correcte weergave van uw actuele situatie te zijn en kan worden ingediend via onze portal. Deze is te bereiken via deze site, bij de sectie voor Adviseurs.

KYC-onderzoeken

Om een financiering te kunnen verstrekken, voert Hyra Hypotheken een gedegen klantonderzoek uit (KYC, Know Your Customer). Hiervoor vraagt Hyra Hypotheken informatie op over en toetst alle aanvragers, bestuurders, UBO’s en borgstellers in de registers van het BKR, VIS, het Kadaster en het insolventieregister.

Hoe wordt het rentepercentage bepaald?

Hyra Hypotheken bepaalt het rentepercentage aan de hand van de rentetabel ten tijde van het aanvraagmoment, van een juiste en haalbare financiering en aan de hand van de daadwerkelijke risicoklasse van de gevraagde financiering (LTV). Het rentepercentage staat daarmee vast gedurende de geldigheid van de indicatieve offerte.

Wanneer het rentepercentage gedurende de tekentermijn van de indicatieve offerte daalt en wanneer Hyra Hypotheken nog geen door leningnemers getekende indicatieve offerte heeft ontvangen, dan mag de adviseur het tarief in en op de indicatieve offerte aanpassen.

Indicatieve offerte ontvangen

Na de ontvangst en positieve toetsing van een hypotheekaanvraag volgt een indicatieve offerte. Deze offerte bevat een overzicht van de aan te leveren documenten om tot een definitief aanbod te komen. Afhankelijk van de inhoud van de aangeleverde documenten kan Hyra Hypotheken nog aanvullende gegevens opvragen die aanvankelijk niet in de documentenlijst werden vermeld.

Indicatieve offerte accepteren

De indicatieve offerte geldt drie weken: wij moeten een door alle aanvragers ondertekende versie binnen drie weken hebben ontvangen. Lukt dit niet, dan vervalt de indicatieve offerte.

Zolang de offerte nog niet getekend geretourneerd is, kunnen aanvragers van een tussentijdse renteaanpassingen profiteren. Uw adviseur kan deze lagere rente handmatig in de indicatieve offerte verwerken. Eenmaal getekende en geretourneerde voorstellen kunnen niet meer aangepast worden, na goedkeuring door Hyra Hypotheken.

Nieuwe aanvragen met dezelfde uitgangspunten (aanvragers, onderpand) worden gedurende de geldigheid van de initiële indicatieve offerte niet geaccepteerd.

 Geldigheidsduur indicatieve offerte

Als Hyra Hypotheken binnen drie weken een door de leningnemer ondertekende indicatieve offerte heeft ontvangen, blijft deze offerte 90 dagen geldig, gerekend vanaf de afgiftedatum van de indicatieve offerte. Binnen deze periode dient de hypotheek te passeren. Daarvoor moet Hyra Hypotheken minimaal tien werkdagen voor het einde van de geldigheidsduur alle in de indicatieve offerte genoemde documenten hebben ontvangen. Het rentepercentage blijft gedurende deze periode ongewijzigd van toepassing.

Na beoordeling en goedkeuring van alle documenten brengen we een definitief aanbod uit.

Het definitieve aanbod

Het definitieve aanbod is drie weken geldig. Ook hiervoor geldt dat Hyra Hypotheken de door alle leningnemers ondertekende versie binnen drie weken moet hebben ontvangen. Lukt dit niet, dan vervalt het definitieve aanbod .

Nieuwe aanvragen met dezelfde uitgangspunten (leningnemers, onderpand) worden gedurende de geldigheid van het definitieve aanbod niet geaccepteerd.

Als er na het uitbrengen van dit definitieve aanbod nog aanvullende informatie naar boven komt die normaal gesproken het uitbrengen van het definitieve aanbod in de weg had gestaan, heeft Hyra Hypotheken het recht te beslissen om het definitieve aanbod alsnog in te trekken.

Annuleringskosten

Wanneer klanten ná het versturen van het getekende definitieve aanbod het aanbod annuleren of de geldigheid ervan laten verlopen, zijn zij 1% annuleringskosten over de hoofdsom verschuldigd. Het annuleren van de hypotheekaanvraag voordat het definitieve aanbod door Hyra Hypotheken getekend retour is ontvangen, brengt geen kosten met zich.

Passeren van de hypotheekakte

Na ontvangst van de door het aanvrager(s) getekende aanbod versturen we de documenten naar de notaris. Deze kan vervolgens de hypotheekakte passeren.