Hyra verlengt actie en vergoedt 0.5% van het gepasseerde hypotheekbedrag t/m 1 maart 2024

De najaarsactie van Hyra Hypotheken zou eigenlijk aflopen op 1 december 2023, maar vanwege het succes en de enthousiaste reacties hebben wij besloten om deze te verlengen tot en met 1 maart 2024.

Over de actie

Om ervoor te zorgen dat vastgoedinvesteerders kunnen blijven investeren in de (huur)woningmarkt vergoedt Hyra Hypotheken 0,5% van het totale hypotheekbedrag aan klanten. Hiermee geven wij onze klanten een financiële vergoeding voor de kosten die zij maken om (een deel van) hun vastgoedportefeuille bij Hyra Hypotheken af of over te sluiten.

Alle typen aanvragen – herfinanciering én aankoop van woningen, appartementen en/of combinatiepanden – komen in aanmerking voor de actie. Zo kunnen uw klanten vrijwel kosteloos overstappen naar Hyra Hypotheken en kunnen ze blijven bouwen aan hun vastgoedportefeuille.

Op deze actie zijn enkele voorwaarden van toepassing:

 • De vergoeding van 0,5% (een halve procent) geldt over het totale hypotheekbedrag, zoals dat bij de notaris wordt gepasseerd.
 • De actieperiode loopt t/m vrijdag 1 maart 2024
 • De reguliere rentes van Hyra Hypotheken zijn van toepassing.
 • Alleen volledig en correct ingevulde aanvragen die in deze actieperiode zijn ingediend in onze Aanvraagportal komen in aanmerking voor de vergoeding.
 • Alleen aanvragen met een rentevaste periode van ten minste vijf jaar komen in aanmerking voor de Najaarsactie. Aanvragen waarvan ten minste één leningdeel een kortere rentevaste periode heeft, zijn uitgesloten van deze actie.
 • De vergoeding wordt uitgekeerd als:
  • Hyra Hypotheken een indicatieve en definitieve offerte kan uitbrengen. Onze reguliere acceptatiecriteria zijn hierbij van toepassing;
  • de hypotheek binnen de geldigheidsduur van de indicatieve offerte is gepasseerd bij de notaris; en
  • de eerste incasso succesvol heeft plaatsgevonden;
 • De vergoeding wordt direct uitgekeerd aan de klant, op het bij ons bekende rekeningnummer. Wanneer aan alle bovenstaande criteria is voldaan, wordt de vergoeding doorgaans binnen 5 werkdagen ná de eerste incasso overgemaakt.

Voorbeeld:

De adviseur dient op 3 januari 2024 via onze Aanvraagportal een aanvraag voor de herfinanciering van 3 woningen in. Het gaat om een totaal hypotheekbedrag van 1,2 miljoen euro en een rentevaste periode van 5 jaar. De indicatieve offerte volgt op 5 Januari, de definitieve offerte op 28 februari en de lening passeert op 7 maart 2024. Omdat aan alle criteria is voldaan, vergoedt Hyra Hypotheken €6.000,- aan de klant. Dit bedrag maken we 5 werkdagen na de eerste incasso over.

Disclaimer:

Hyra Hypotheken heeft deze pagina met zorg en aandacht opgesteld. Toch kunnen wij niet garanderen dat de informatie juist, volledig en/of actueel is. Hyra Hypotheken is dan ook niet verantwoordelijk voor enige schade die het gevolg is van een andere interpretatie van of van miscommunicatie door de hierop gepresenteerde informatie.

Terug naar overzicht