Een bouwdepot van Hyra Hypotheken

Bij de aankoop van een pand is het vrij gebruikelijk dat er eerst een (duurzame) verbouwing plaatsvindt, voordat de woning verhuurd kan worden. Koopt u een pand aan waarbij er nog wat verbouwingen en verduurzaming moet plaatsvinden? Of wilt u uw verhuurde vastgoed herfinancieren? Verbouwingen of renovaties van de woning kunnen ook worden gefinancierd, door gebruik te maken van een bouwdepot bij een Hyra Hypotheek.

Voorwaarden aan een verbouwing

Indien er sprake is van een verbouwingsplan kan het nodig zijn om een bouwdepot aan te houden. De verbouwingsplannen moeten altijd vooraf door taxateur worden beoordeeld, opgenomen zijn in het taxatierapport en door Hyra Hypotheken worden goedgekeurd. Ook zal er door leningnemer(s) voldoende vermogen moeten worden aangetoond om de lasten van de lening tijdens de looptijd van de verbouwing te kunnen dragen.

Minimale en maximale bedragen

Het minimale bedrag dat in het bouwdepot wordt aangehouden is EUR 10.000,- (tenzij er sprake is van achterstallig onderhoud) en maximaal  € 100.000,-. Als het nodig is om een bouwdepot aan te houden, dan wordt het volledige bedrag dat volgens het taxatierapport benodigd is voor de verbouwing in het bouwdepot geplaatst.

Een verplicht bouwdepot

Hyra Hypotheken kent alleen een verplicht bouwdepot, er zijn geen mogelijkheden om een vrijwillig bouwdepot aan te houden. Een bouwdepot is verplicht als:

  • de waarde na verbouw nodig is om de gevraagde financiering mogelijk te maken;
  • de waarde voor verbouw wel toereikend is voor de gevraagde financiering, maar de onderhoudstoestand van de woning als ‘matig’ of ‘slecht’ wordt aangeduid;
  • de taxateur aangeeft dat er sprake is van meer dan 10% aan achterstallig onderhoud;
  • er volgens een bouwkundig rapport sprake is van kosten voor direct noodzakelijk herstel.

Declareren uit het bouwdepot

In principe zijn nota’s die voldoen aan het bouwplan, zoals opgenomen in het taxatierapport, tussentijds uit het bouwdepot te declareren. Hierbij gelden de volgende voorwaarden:

  • Voor elke declaratie geldt een minimum van €10.000,- tenzij het restantbedrag in depot lager is.
  • Voor de uitbetaling van de laatste 10% van het bouwdepot (met een minimum van €10.000,-) geldt dat de taxateur opnieuw de woning dient te bezoeken, te bevestigen dat de verbouwing is afgerond (inclusief foto’s van de verbouwde ruimtes) en te verklaren dat de waarde na verbouwing minimaal gelijk is gebleven ten opzichte van de waarde in het door Hyra Hypotheken goedgekeurde taxatierapport.
  • Voor leningen met een bouwdepot van meer dan €100.000,- dient bij elke declaratie een bouwinspecteur ter plekke de ingediende facturen en de voortgang te controleren. Deze bouwinspecteur wordt door Hyra Hypotheken aangewezen.
  • Ook voor verbouwing kleiner dan €100.000,- houdt Hyra Hypotheken zich het recht voor om tijdens of na de verbouwing een controle uit te voeren op de uitgevoerde werkzaamheden.

Looptijd van het bouwdepot

De duur van het bouwdepot  is maximaal 12 maanden en kan alleen met toestemming van Hyra Hypotheken worden verlengd (eenmalig met maximaal 6 maanden)

Vergoeding over het saldo in het bouwdepot

Over het resterende saldo in het bouwdepot wordt niets vergoed.