Hoe lang is een indicatief aanbod geldig?

De indicatieve offerte is drie weken geldig. Deze offerte moet door alle aanvragers worden ondertekend en Hyra Hypotheken moet deze vervolgens binnen drie weken hebben ontvangen. Lukt dit niet, dan vervalt de indicatieve offerte of het definitieve aanbod.

Deze offerte is 90 dagen geldig, gerekend vanaf de afgiftedatum van de indicatieve offerte, mits Hyra Hypotheken binnen drie weken een door de leningnemer(s) ondertekende indicatieve offerte heeft ontvangen.

Terug naar overzicht