Hyra Hypotheken verbetert productvoorwaarden

Hyra Hypotheken verbetert de productvoorwaarden. Met deze nieuwe voorwaarden hebben vastgoedinvesteerders meer flexibiliteit en kunnen zij uiteindelijk meer lenen voor de financiering van woningen en combinatiepanden.

Ondergrens van ICR naar 1,25

De minimale ICR gaat van 1,5 naar 1,25. Tussen de 1,25 en 1,5 moest er voorheen aanvullend inkomen uit verhuur of vermogen worden aangetoond bij de aanvraag van een vastgoedfinanciering. Dat is met de nieuwe voorwaarde niet meer van toepassing. Met een minimale ICR van 1,25 kan uw klant nu zonder het aantonen van aanvullend inkomen een financiering krijgen. Dit kan voordelig zijn voor de maximale leencapaciteit van uw klant.

Opbouw ICR/DSCR

De ICR/DSCR wordt vastgesteld door de in het taxatierapport vastgestelde huurwaarde per jaar, gecorrigeerd voor de te betalen erfpachtcanon per jaar, te delen door de te betalen hypotheekrente in het eerste jaar. Daarbij houden wij eventuele exploitatiekosten, zoals servicekosten, buiten beschouwing. Dit was eerder niet het geval, maar door de hoge rentes van afgelopen tijd zagen wij in dat de financieringen niet meer haalbaar waren voor sommige klanten. Daarnaast worden veel exploitatiekosten, zoals servicekosten, vaak doorberekend in de huurinkomsten. Hierdoor vallen deze kosten bij de verhuurder weg. Tot slot worden nieuwe woningen duurzaam gebouwd, waardoor de energiekosten ook steeds lager worden.

Commerciële huurinkomsten in de ICR/DSCR

Vanaf nu is er de mogelijkheid om huurinkomsten, die betrekking hebben op het “commerciële gedeelte” van het onderpand, mee te nemen in de ICR- en/of DSCR-berekening. Dit biedt uw klant extra flexibiliteit en is gunstig voor de financierbaarheid van combinatiepanden, bijvoorbeeld een woon- en winkelpand. Ook deze nieuwe voorwaarde heeft als gevolg dat uw klant uiteindelijk meer kan lenen.

Aanpassingen voor combinatiepanden

  1. Het minimale percentage van het residentiële deel verlagen we van 50% naar 40%.
  2. Er kan een aanvullende rente-opslag op de basisrente van toepassing zijn voor de Lening (of deel van de Lening bestemd voor dit Onderpand). Wanneer het residentiële deel >40%<75% is, geldt deze opslag. De rente-opslag is voor combinatiepanden verlaagd van 0.4% naar 0.25%.
  3. Bovendien passen we de maximale LTV aan op basis van de marktwaarde van het residentiële deel:

60% >   = 80% LTV
50% > 60%   = 75% LTV
40% > 50%   = 70% LTV

Meer over ons product

Terug naar overzicht