Klantreis centraal bij buy-to-let vastgoedfinanciering

Hyra Hypotheken vergoedt 0,5 procent van het gepasseerde hypotheekbedrag aan iedereen die vóór 2 december 2023 instapt. ‘Hiermee geven we onze klanten een financiële tegemoetkoming voor de kosten die zij maken om hun vastgoedportefeuille, of een deel daarvan, bij Hyra af of over te sluiten’, zo zeggen relatiemanager Mervyn Cuppen en Director Sales and Business Solutions Sander van Lent. ‘Zo willen we een steentje bijdragen aan het vlottrekken van de woningmarkt.’

Ondersteuning voor investeerders

De najaarsactie past helemaal in de filosofie van de hypotheekverstrekker. Cuppen en Van Lent zien ook dat de vastgoedmarkt een bewogen periode doormaakte en dat de economische, politieke en financiële ontwikkelingen in de markt nog niet tot stilstand zijn gekomen. Het is nog onzeker of de regulering van de huurmarkt met betrekking tot de Wet betaalbare huur doorgang zal vinden en wat de inflatie- en rentecijfers zullen doen, aldus Hyra Hypotheken. Dus ondersteunt Hyra vastgoedinvesteerders bij hun investeringen. Dat kan zijn bij de aankoop van een bestaande woning, het herfinancieren van hypothecaire leningen of het vrijmaken van liquiditeit. En altijd voor woningen of combinatiepanden die zijn bestemd voor de commerciële verhuur.

Ontzorgen

‘We willen echt een bijdrage leveren aan de woningmarkt’, stelt Mervyn Cuppen. ‘Bouwbedrijven hebben het moeilijk. Steeds meer nieuwbouwprojecten worden ingetrokken omdat ze niet zijn te financieren. Terwijl er in Nederland een tekort is van vierhonderdduizend woningen. Niet alleen starters, maar ook middeninkomens kunnen heel moeilijk aan een woning komen. Ze kunnen niet kopen en krijgen geen sociale huurwoning. Ze zullen op een andere manier toch onderdak moeten krijgen. Daarvoor moeten ze het hebben van het aanbod van professionele vastgoedinvesteerders. Die hebben vaak wel geld, maar moeten soms ook lenen. Het buy-to-let label Hyra Hypotheken is in het leven geroepen om juist die groep te ontzorgen.’

Residentiële vastgoedmarkt

En niet alleen voor woningzoekenden, ook voor investeerders wordt de residentiële vastgoedmarkt steeds moeilijker, vult Sander van Lent aan. ‘Zij zoeken het ook meer in de commerciële sector, of in combinatiepanden. Dat vraagt om een bepaalde mate van flexibiliteit bij hypotheekverstrekkers. Met Hyra kunnen we dat bieden. Zo hoeven we het niet ingewikkeld te maken voor professionele vastgoedpartijen.’

Hyra Hypotheken is niet bedoeld voor consumenten die een pand in bezit hebben of kopen voor bijvoorbeeld een studerende zoon of dochter, zo verduidelijken Cuppen en Van Lent. ‘Een van de regels bij een financieringsaanvraag is dat de hypotheeknemer al minimaal drie panden in bezit heeft.’

Vijf checks

Daarnaast voert Hyra Hypotheken meerdere een KYC-checks uit (know your customer, hiervoor vraagt Hyra Hypotheken informatie op over en toetst alle aanvragers, bestuurders, UBO’s en borgstellers in de registers van het BKR, VIS, het Kadaster en het insolventieregister), zo legt Van Lent uit. ‘We doen vijf checks in de verschillende fasen van het traject: bij de adviseur, bij de aanvraag, halverwege de aanvraag, vlak voor passeren en voor het tekenen bij de notaris. Daar zit ook een garantiesteller achter die moet meetekenen. Zo zorgen we ervoor dat de financiering verantwoord wordt verstrekt.’

Van A tot Z

‘Hyra’ staat voor ‘Hypothekendesk, Raad en Aandacht’. De nieuwe vastgoedfinancier voor professionele vastgoedinvesteerders is in februari van dit jaar live gegaan, zo vertelt Mervyn Cuppen. ‘We zijn in december 2021 van nul af aan begonnen en hebben dus alles in veertien maanden tijd opgebouwd. We zijn in eerste instantie begonnen met een selectief groepje onafhankelijke adviseurs, dat we zelf hebben uitgezocht. Daarna zijn andere partijen aangehaakt. Op basis van hun adviezen, geluiden uit de markt en de behoeften van klanten hebben we onze productvoorwaarden steeds verbeterd.’

Inmiddels zijn de alle grote adviseurs betrokken. De komende tijd wil Hyra Hypotheken het distributienetwerk van onafhankelijke adviseurs uitbreiden zodat er een ‘fijnmazig vangnet’ komt dat heel Nederland afdekt, zo zeggen Cuppen en Van Lent.

Volledige levenscyclus

Hyra Hypotheken is in het leven geroepen vanuit het Ingage Platform, dat al een unieke positie in Nederland heeft verworven met labels als Merius Hypotheken en Impact Hypotheken en franchiselabels als De Hypotheekshop en Huis & Hypotheek. Hyra verzorgt de volledige levenscyclus van leningen en ondersteunt leningnemers, financieel adviseurs en investeerders, zo legt Sander van Lent uit. Dat gaat digitaal en datagedreven. ‘Daarmee waren we al onderscheidend ten opzichte van de rest van de markt. Uniek is dat we een speciaal team hebben ingericht voor buy-to-let, want dat is toch wel een heel andere tak van sport dan residentieel.’

Digitaal platform

Aan de achterkant maakt Hyra gebruik van het efficiënte digitale platform dat is opgebouwd voor de residentiële sector. ‘We hebben al zes jaar ervaring met standaardisatie en automatisering in het hele proces en daar plukken we nu de vruchten van voor buy-to-let.’

Unieke positie

Hyra Hypotheken heeft zo alles, van A tot Z, in eigen beheer. Dat is uniek, zo hoort Mervyn Cuppen vanuit de markt. ‘Een klant of een adviseur komt via mail of telefoon bij ons terecht met een vraag of een post om voor te bespreken. Een credit underwriter gaat met de gegevens aan de slag om het passend te maken of een indicatie uit te brengen. We doen zelf de beoordeling en brengen een definitieve offerte uit. In een later stadium worden de gelden uitbetaald via een andere afdeling van Ingage. En als de lening is gepasseerd, gaat onze afdeling Beheer ermee aan de slag. Dat doen we allemaal zelf. Adviseurs en klanten vinden dat heel prettig, want de lijntjes zijn kort. Dat versnelt het acceptatieproces. Bovendien kunnen we zo makkelijk schakelen of meedenken met de adviseur.’

Leencapaciteit

De focus op de klantreis is neergezet bij de labels van Ingage voor de residentiële tak, legt Van Lent uit. Een van de succesfactoren is de betrokkenheid van de medewerkers. In vergelijking met de concurrentie is het team niet heel groot, maar kwalitatief wel erg sterk. ‘Dat past ook in onze visie. We zijn wel altijd op zoek naar nieuwe manieren om onze klanten en de markt beter te bedienen. En we willen gewoon helder beleid: we doen wat we beloven. Zo bieden we een duidelijke klantreis, zowel voor de adviseur als voor de uiteindelijke leningnemer. Dit beleid is nu met succes gekopieerd naar het buy-to-let gedeelte bij Hyra Hypotheken. Maar we moeten blijven inspelen op de veranderingen in deze markt. Het voordeel is dat we dat in deze sector met meer creativiteit kunnen doen. Daar willen we de komende tijd nog meer op inzetten.’

Verbeteringen in voorwaarden

Zo heeft Hyra Hypotheken onlangs een aantal verbeteringen in de productvoorwaarden doorgevoerd. Bijvoorbeeld in leencapaciteit. De minimale ICR is van 1,5 naar 1,25 gegaan, waarbij geen aanvullend inkomen meer aangetoond hoeft te worden. Ook blijven bij de ICR-berekening eventuele exploitatiekosten buiten beschouwing en is het mogelijk om huurinkomsten, die betrekking hebben op het commerciële gedeelte van het onderpand, mee te nemen. ‘Deze voorwaarden hebben als gevolg dat de hypotheeknemer meer mogelijkheden heeft en uiteindelijk meer kan lenen voor zijn of haar vastgoedinvestering’, aldus Cuppen en Van Lent.

Meer aanvragen

De flexibele aanpak plus de focus op ontzorgen en de klantreis beheren van A tot Z trekken de aandacht, zo constateren Cuppen en Van Lent. Zij zien steeds meer aanvragen binnenkomen. ‘Dat heeft ook te maken met de val van het kabinet”, zegt Cuppen. ‘Er is ietsje meer rust ontstaan. Maar dat kan na de verkiezingen weer een andere kant op gaan, afhankelijk van de uitslag.’

Stabiliseren

Van Lent vergelijkt de markt met een bal die onder water werd gedrukt. ‘De overheden, ECB en de Fed hadden de rentes enorm gedrukt, tot bijna 0 procent. Financieringen waren bijna gratis te verkrijgen. Om de economie maar draaiende te houden, werd die bal onder water gedrukt. Daarna steeg de rente weer, kwam er andere wet- en regelgeving en vlóóg die bal het water uit. Dat moet zich nu gaan stabiliseren, zodat die bal rustig landt en de rimpels op het water wegtrekken.’

Najaarsactie

In dat kader moet ook de najaarsactie bij Hyra Hypotheken – die tot en met 1 december loopt – worden gezien. Mervyn Cuppen: “Met het herfinancieren of uitbreiden van vastgoedportefeuilles zijn kosten gemoeid, zoals notariskosten of taxatiekosten. Dit najaar willen we daarin tegemoetkomen door 0,5 procent van het gepasseerde hypotheekbedrag te vergoeden, óók als er minder kosten zijn gemaakt dan deze vergoeding.’

Terug naar overzicht