Prinsjesdag: belangrijkste wijzigingen voor de vastgoedsector

Afgelopen dinsdag op Prinsjesdag presenteerde de demissionaire Minister van Financiën de Miljoenennota. De begroting voor het komende jaar is bekend, met ook nieuwe aankondigingen en maatregelen die direct invloed hebben op de vastgoedmarkt. Welke gevolgen heeft dit precies voor de markt, en wat betekent dit voor de vastgoedinvesteerder? Hyra Hypotheken zet het belangrijkste nieuws voor u op een rij.

Investering bouw woningmarkt

We hebben in Nederland al langere tijd te maken met een woningtekort. Een van de maatregelen die het demissionaire kabinet heeft aangekondigd, is dat er meer geld geïnvesteerd wordt in de nieuwbouw van betaalbare woningen. In 2030 moeten er 981.000 woningen zijn gebouwd. Daarom wordt, onder andere, het bedrag van de Startbouwimpuls verhoogd naar maar liefst 300 miljoen euro. Deze impuls is bedoeld om de bouw van nieuwe woningen te stimuleren. Met deze extra financiële subsidie kunnen projecten die dreigen te stoppen weer doorgang vinden. Een positieve ontwikkeling voor de vastgoedmarkt.

Fiscale regels Nederlandse vastgoedsector

Naast de investeringen in de woningbouw, is er een aantal veranderingen aangekondigd omtrent de fiscale regels voor de vastgoedmarkt. Deze regels kunnen invloed hebben op de financiële planning en strategische beslissingen binnen de vastgoedsector.

  • Uitstel inwerkingtreding wetsvoorstel vastgoedaandelentransacties: Het wetsvoorstel voor het aanpassen van de structuur van vastgoedaandelentransacties wordt aangepast. Deze Wet zorgt ervoor dat het verkrijgen van nieuwe onroerende zaken via aandelen niet meer is vrijgesteld van overdrachtsbelasting en de samenloopvrijstelling verdwijnt. Na nieuwe inzichten uit de vastgoedsector wordt het wetsvoorstel verder uitgewerkt. Dit betekent dat de voorgenomen inwerkingtreding van de Wet verschuift naar 1 januari 2025.
  • Huurwetgeving: Onder de ambitie van voldoende, betaalbare woningen valt ook de Wet betaalbare huur. Een Wet waarmee de middenhuur wordt gereguleerd. Op Prinsjesdag werd duidelijk dat het ministerie nog steeds het voornemen heeft om de Wet in 2024 in te voeren en gaat door met de voorbereidingen van de Wet. Over een werkbare vorm van huurregulering, waarbij stimulatie van vastgoedinvesteringen ook wordt meegenomen, wordt nog gesproken.
  • Overdrachtsbelasting blijft gelijk: De overdrachtsbelasting blijft in 2024 ongewijzigd staan op 10,4%. Dit is hetzelfde percentage als in 2023.
  • Duurzaamheidsmaatregelen: Een ander belangrijk aandachtspunt waar de overheid op inzet, is de verduurzaming van vastgoed. Er komt de komende jaren meer subsidie beschikbaar voor duurzaam vastgoed. Dit biedt vastgoedinvesteerders fiscale voordelen voor duurzame vastgoedinvesteringen. Het loont om te onderzoeken welke mogelijkheden er zijn en hoe de vastgoedinvesteerder kan profiteren van de groeiende interesse in duurzaam vastgoed.

Kortom, na Prinsjesdag zijn er weer een hoop interessante ontwikkelingen en maatregelen bekendgemaakt die invloed hebben op de vastgoedmarkt in Nederland. Dit kan zowel kansen als uitdagingen bieden. De verhoogde investeringen in de woningbouwsector en duurzaam vastgoed bieden nieuwe mogelijkheden. De veranderingen in de fiscale regelgeving kunnen daarentegen invloed hebben op de vastgoedportefeuille. Als vastgoedinvesteerder is het cruciaal om op de hoogte te blijven van deze ontwikkelingen en ze te integreren in de strategische besluitvorming. Door de juiste stappen te nemen, kan er geprofiteerd worden van nieuwe kansen in de vastgoedmarkt.

Terug naar overzicht