FAQ: veelgestelde vragen

We hebben ons uiterste best gedaan om ons product, acceptatieproces en onze voorwaarden helder en duidelijk uit te leggen op onze website in onze Algemene voorwaarden en Hypotheekgids. Maar we begrijpen dat u ook snel antwoord wilt op bepaalde vragen. Daarom hebben we de meest gestelde vragen hieronder benoemd en beantwoord. Staat uw vraag er niet bij? Neem dan contact op met onze specialisten.

Top 5 vragen aan Hyra

Onze financieringsspecialisten staan voor u klaar met onze Hypothekendesk, Raad en Aandacht. U kunt ze op werkdagen van 9.00 tot 17.30 uur bereiken via 088-2056486 of een mail sturen naar acceptatie@hyrahypotheken.nl of via klantenservice@hyrahypotheken.nl.
Hyra Hypotheken bepaalt het rentepercentage aan de hand van de rentetabel op moment van het aanvragen van een juiste en haalbare financiering en de daadwerkelijke risicoklasse van de gevraagde financiering (LTV). Het rentepercentage staat daarmee vast gedurende de geldigheid van het aanbod. Uitzondering: daalt het rentepercentage gedurende de tekentermijn van de indicatieve offerte en heeft Hyra Hypotheken nog geen door leningnemers getekende versie ontvangen, dan mag een adviseur het rentetarief in en op de indicatieve offerte aanpassen. Daarnaast houdt Hyra Hypotheken rekening met aflossingen op de lening door de leningnemer. Wanneer de lening daardoor in een andere risicoklasse valt, wijzigen wij de risicoklasse automatisch per de 1e dag van de volgende maand.
Hyra Hypotheken verstrekt alleen vastgoedfinancieringen aan professionele vastgoedinvesteerders. Om te kunnen beoordelen of u voldoet aan de eisen die we stellen aan een professionele vastgoedinvesteerder, maken we onder meer gebruik van een kennistoets. Uw financieel adviseur kan u adviseren of u zou kunnen worden aangemerkt als professioneel vastgoedinvesteerder. Wanneer u een tweede huis hebt, een woning wilt aankopen voor een familielid, zoals een kind, of als u eerste woning aankoopt om te verhuren, zien wij u als een consument. U kunt dan geen Hyra Hypotheek aanvragen.  
Hyra Hypotheken is een nieuwe hypotheekverstrekker voor het (her)financieren van woningen die zijn bestemd voor de verhuur. Wij zorgen ervoor dat professionele vastgoedinvesteerders op een aangename manier een goede vastgoedfinanciering kunnen verkrijgen via een onafhankelijke adviseur. Zo kunt u bouwen aan uw vastgoedportefeuille en huurwoningen aan de Nederlandse woningvoorraad (blijven) toevoegen. Dat doen we volgens onze HYRA-service: u kunt dan ook rekenen op onze Hypothekendesk, Raad en Aandacht.

Extra aflossen

Ja. Wanneer de lening door extra aflossen in een lagere risicoklasse valt, wijzigen wij de risicoklasse automatisch per de 1e dag van de volgende maand. Wanneer daar ook een lagere hypotheekrente bij hoort, dan ontvangt u per de 1e dag van de volgende maand ook een lagere hypotheekrente. Wanneer een woning een hogere marktwaarde of WOZ-waarde heeft, passen we de LTV niet automatisch aan.
Ja. Er kan per kalenderjaar maximaal 10% van de oorspronkelijke hoofdsom boetevrij worden afgelost. Daarnaast mag de hypotheek volledig boetevrij worden afgelost bij:
 • het einde van de rentevaste periode;
 • het tenietgaan van het onderpand.
Er kan per kalenderjaar maximaal 10% van de oorspronkelijke hoofdsom boetevrij worden afgelost. Besluit uw klant om meer dan 10% per kalenderjaar af te lossen, dan kan Hyra Hypotheken daarvoor een vergoeding in rekening brengen. Wilt u weten hoe hoog de vergoeding bij vervroegde aflossing is, vraag dan een aflosnota op.

Bouwdepot

Ja. Maar over het resterende saldo in het bouwdepot vergoeden we het gemiddelde hypotheekrentepercentage dat de leningnemers aan ons betalen minus 1 procentpunt. Na een eventuele verlenging van het bouwdepot vindt er geen vergoeding meer plaats.
De duur van het bouwdepot is maximaal 12 maanden en kan alleen met toestemming van Hyra Hypotheken worden verlengd (eenmalig met maximaal 6 maanden).
In principe zijn nota’s die voldoen aan het bouwplan, zoals opgenomen in het taxatierapport, tussentijds uit het bouwdepot te declareren. Hierbij gelden de volgende voorwaarden:
 • Voor elke declaratie geldt een minimum van €10.000,-, tenzij het restantbedrag in depot lager is;
 • Voor de uitbetaling van de laatste 10% van het bouwdepot (met een minimum van €10.000,-) geldt dat de taxateur opnieuw de woning dient te bezoeken, te bevestigen dat de verbouwing is afgerond (inclusief foto’s van de verbouwde ruimtes) en te verklaren dat de waarde na verbouwing minimaal gelijk is gebleven ten opzichte van de waarde in het door Hyra Hypotheken goedgekeurde taxatierapport;
 • Voor leningen met een bouwdepot van meer dan €100.000,- dient bij elke declaratie een bouwinspecteur ter plekke de ingediende facturen en de voortgang te controleren. Deze bouwinspecteur wordt door Hyra Hypotheken aangewezen;
 • Ook voor verbouwing kleiner dan €100.000,- houdt Hyra Hypotheken zich het recht voor om tijdens of na de verbouwing een controle uit te voeren op de uitgevoerde
Een bouwdepot is alleen mogelijk als een verbouwing verplicht is. U leest hier wanneer een bouwdepot verplicht is. Het minimale bedrag dat in het bouwdepot wordt aangehouden is EUR 10.000,- (tenzij er sprake is van achterstallig onderhoud) en is maximaal  50% van de marktwaarde in verhuurde staat na verbouwing. Als het nodig is om een bouwdepot aan te houden, dan wordt het volledige bedrag dat volgens het taxatierapport benodigd is voor de verbouwing in het bouwdepot geplaatst. Hyra Hypotheken kent alleen een verplicht bouwdepot, er zijn geen mogelijkheden om een vrijwillig bouwdepot aan te houden.  

Geldigheidsduur

De duur van het bouwdepot is maximaal 12 maanden en kan alleen met toestemming van Hyra Hypotheken worden verlengd (eenmalig met maximaal 6 maanden).
Een definitief aanbod is drie weken geldig. In die periode moet Hyra Hypotheken een door alle leningnemers ondertekend aanbod hebben ontvangen. Lukt dit niet, dan vervalt de indicatieve offerte of het definitieve aanbod. Wanneer klanten ná het versturen van het getekende definitieve aanbod dit aanbod annuleren of de geldigheid ervan laten verlopen, zijn zij 1% annuleringskosten verschuldigd over de hoofdsom. Het annuleren van de hypotheekaanvraag voordat het definitieve aanbod door Hyra Hypotheken getekend retour is ontvangen, brengt geen kosten met zich.
De indicatieve offerte is drie weken geldig. Deze offerte moet door alle aanvragers worden ondertekend en Hyra Hypotheken moet deze vervolgens binnen drie weken hebben ontvangen. Lukt dit niet, dan vervalt de indicatieve offerte of het definitieve aanbod. Deze offerte is 90 dagen geldig, gerekend vanaf de afgiftedatum van de indicatieve offerte, mits Hyra Hypotheken binnen drie weken een door de leningnemer(s) ondertekende indicatieve offerte heeft ontvangen.

Ons acceptatieproces

Onze financieringsspecialisten staan voor u klaar met onze Hypothekendesk, Raad en Aandacht. U kunt ze op werkdagen van 9.00 tot 17.30 uur bereiken via 088-2056486 of een mail sturen naar acceptatie@hyrahypotheken.nl of via klantenservice@hyrahypotheken.nl.
Bent u aangesloten bij Hyra Hypotheken? Dan kunt u een hypotheekaanvraag indienen via onze portal. Bij uw aanstelling hebt u de inloggegevens van deze aanvraagportal ontvangen. Lukt het niet om in te loggen? Neem dan contact op met onze financieel specialisten; zij helpen u graag verder.
Alleen financieel adviseurs die zijn aangesloten bij Hyra Hypotheken kunnen een hypotheekaanvraag bij ons indienen. Dit verloopt via onze portal.
Hyra Hypotheken bepaalt het rentepercentage aan de hand van de rentetabel op moment van het aanvragen van een juiste en haalbare financiering en de daadwerkelijke risicoklasse van de gevraagde financiering (LTV). Het rentepercentage staat daarmee vast gedurende de geldigheid van het aanbod. Uitzondering: daalt het rentepercentage gedurende de tekentermijn van de indicatieve offerte en heeft Hyra Hypotheken nog geen door leningnemers getekende versie ontvangen, dan mag een adviseur het rentetarief in en op de indicatieve offerte aanpassen. Daarnaast houdt Hyra Hypotheken rekening met aflossingen op de lening door de leningnemer. Wanneer de lening daardoor in een andere risicoklasse valt, wijzigen wij de risicoklasse automatisch per de 1e dag van de volgende maand.

Over Hyra Hypotheken

Hoeveel uw klant maximaal mag of kan lenen, hangt af van diverse factoren. Welk object de klant wilt financieren, welke hypotheekvorm hij of zij kiest/kiezen en hoeveel eigen vermogen er wordt ingebracht, bijvoorbeeld. Om u een indicatie te geven hoe veel uw klant maximaal (ongeveer) kan lenen bij Hyra Hypotheken, hebben we een rekentool ontwikkeld. Maximale hypotheek berekenen U kunt ook contact opnemen met de financieringsspecialisten van Hyra Hypotheken; zij kunnen, samen met u, de casus bekijken en beoordelen of de klant in aanmerking komt voor een Hyra Hypotheek en hoe veel er maximaal geleend kan worden. N.B.: aan de resultaten van de rekentool en aan de indicatie die onze financieringsspecialisten van tevoren geven, kunnen geen rechten worden ontleend.
Het moederbedrijf van Hyra Hypotheken is Ingage. Deze financiële dienstverlener is ook eigenaar van Merius Hypotheken, Impact Hypotheken en de franchiseformules De Hypotheekshop en Huis & Hypotheek.
Hyra Hypotheken sluit op voorhand geen regio’s uit, met uitzondering van panden met een reëel risico op schade door aardbevingen, overstromingen of andere klimaatrisico’s. Wel zijn er regio’s  die op individuele basis door Hyra Hypotheken beoordeeld worden. Het gaat daarbij om onderpanden in de volgende regio’s:
 • Noordoost-Friesland;
 • Het Hogeland;
 • Eemsdelta;
 • Oost-Groningen;
 • Achterhoek;
 • Zeeuws-Vlaanderen;
 • Westelijke-Mijnstreek;
 • Parkstad-Limburg;
 • Maastricht-Mergelland waarbij de stad Maastricht zonder overrule is toegestaan;
 • Waddeneilanden.
Hyra Hypotheken verstrekt alleen vastgoedfinancieringen aan professionele vastgoedinvesteerders. Om te kunnen beoordelen of u voldoet aan de eisen die we stellen aan een professionele vastgoedinvesteerder, maken we onder meer gebruik van een kennistoets. Uw financieel adviseur kan u adviseren of u zou kunnen worden aangemerkt als professioneel vastgoedinvesteerder. Wanneer u een tweede huis hebt, een woning wilt aankopen voor een familielid, zoals een kind, of als u eerste woning aankoopt om te verhuren, zien wij u als een consument. U kunt dan geen Hyra Hypotheek aanvragen.  
Hyra Hypotheken is een nieuwe hypotheekverstrekker voor het (her)financieren van woningen die zijn bestemd voor de verhuur. Wij zorgen ervoor dat professionele vastgoedinvesteerders op een aangename manier een goede vastgoedfinanciering kunnen verkrijgen via een onafhankelijke adviseur. Zo kunt u bouwen aan uw vastgoedportefeuille en huurwoningen aan de Nederlandse woningvoorraad (blijven) toevoegen. Dat doen we volgens onze HYRA-service: u kunt dan ook rekenen op onze Hypothekendesk, Raad en Aandacht.