FAQ: veelgestelde vragen

We hebben de meest gestelde vragen over een vastgoedfinanciering van Hyra Hypotheken gebundeld en hieronder beantwoord. Zit uw vraag er niet bij of kunt u met het antwoord niet goed uit de voeten? Stel deze dan gerust aan uw financieel adviseur; hij of zij kan contact opnemen met onze financieel specialisten.

Top 6 vragen aan Hyra

Hoeveel u maximaal mag lenen, hangt af van diverse factoren. Welk object u wilt financieren, welke hypotheekvorm u kiest en hoeveel eigen vermogen u kunt en wilt inbrengen, bijvoorbeeld. Daar kan uw onafhankelijk financieel adviseur u dan ook het beste bij helpen. Wilt u een indicatie hebben hoe veel u maximaal (ongeveer) kunt lenen bij Hyra Hypotheken, dan kan onze rekentool hierbij helpen. Hypotheek berekenen
Hyra Hypotheken verstrekt alleen vastgoedfinancieringen aan professionele vastgoedinvesteerders. Om te kunnen beoordelen of u voldoet aan de eisen die we stellen aan een professionele vastgoedinvesteerder, maken we onder meer gebruik van een kennistoets. Uw financieel adviseur kan u adviseren of u zou kunnen worden aangemerkt als professioneel vastgoedinvesteerder. Wanneer u een tweede huis hebt, een woning wilt aankopen voor een familielid, zoals een kind, of als u eerste woning aankoopt om te verhuren, zien wij u als een consument. U kunt dan geen Hyra Hypotheek aanvragen.  
Hyra Hypotheken is een nieuwe hypotheekverstrekker voor het (her)financieren van woningen die zijn bestemd voor de verhuur. Wij zorgen ervoor dat professionele vastgoedinvesteerders op een aangename manier een goede vastgoedfinanciering kunnen verkrijgen via een onafhankelijke adviseur. Zo kunt u bouwen aan uw vastgoedportefeuille en huurwoningen aan de Nederlandse woningvoorraad (blijven) toevoegen. Dat doen we volgens onze HYRA-service: u kunt dan ook rekenen op onze Hypothekendesk, Raad en Aandacht.
Hyra Hypotheken werkt samen met een aantal advieskantoren die zijn gespecialiseerd in vastgoedfinancieringen. Alleen deze adviseurs kunnen een verhuurhypotheek voor u aanvragen bij Hyra Hypotheken. U vindt hier een lijst van advieskantoren waar Hyra Hypotheken verkrijgbaar is.
Hyra Hypotheken bepaalt het rentepercentage aan de hand van de rentetabel op moment van het aanvragen van een juiste en haalbare financiering en de daadwerkelijke risicoklasse van de gevraagde financiering (LTV). Het rentepercentage staat daarmee vast gedurende de geldigheid van het aanbod. Uitzondering: daalt het rentepercentage gedurende de tekentermijn van de indicatieve offerte en heeft Hyra Hypotheken nog geen door leningnemers getekende versie ontvangen, dan mag een adviseur het rentetarief in en op de indicatieve offerte aanpassen. Daarnaast houdt Hyra Hypotheken rekening met aflossingen op de lening door de leningnemer. Wanneer de lening daardoor in een andere risicoklasse valt, wijzigen wij de risicoklasse automatisch per de 1e dag van de volgende maand.

Hyra trakteert!

Dat ligt aan de aanpassing. Als u nog altijd aan de criteria voldoet, dan vergoeden wij alsnog 0,5% van het totale hypotheekbedrag dat bij de notaris passeert. De vergoeding kan dus wel veranderen, wanneer u het totaal benodigde hypotheekbedrag verandert.
Uw adviseur dient op 24 april 2024 via onze Aanvraagportal een aanvraag voor de herfinanciering van 3 woningen in. Het gaat om een totaal hypotheekbedrag van 1,2 miljoen euro en een rentevaste periode van 5 jaar. De indicatieve offerte volgt op 26 april, de definitieve offerte op 30 mei en de lening passeert op 7 juni 2024. Omdat aan alle criteria is voldaan, vergoedt Hyra Hypotheken €6.000,- aan de klant. Dit bedrag maken we 5 werkdagen na de eerste incasso over.
Indien dit gebeurt tussen 18 april 2024 en zondag 30 juni 2024: ja. Als uw adviseur voor of na die tijd een aanvraag voor u indient, geldt deze actie niet.
Nee: de vergoeding geldt over het totale hypotheekbedrag dat is gepasseerd bij de notaris. Het is bij Hyra Hypotheken wel mogelijk om een hogere hypothecaire inschrijving op te nemen in de hypotheekakte, maar alleen na goedkeuring van Hyra Hypotheken. Dat heeft echter geen invloed op de hoogte van de vergoeding.
Deze actie loopt van donderdag 18 april tot en met dinsdag 31 december 2024.

Hyra Hypotheken vergoedt tijdelijk 0,5% van het totale hypotheekbedrag aan klanten.

Hiermee komen we tegemoet aan de kosten die onze klanten maken om een hypotheek af of over te sluiten naar Hyra Hypotheken. Op deze actie zijn enkele voorwaarden van toepassing:
 • De vergoeding van 0,5% (een halve procent) geldt over het totale hypotheekbedrag, zoals dat bij de notaris wordt gepasseerd.
 • De actieperiode loopt van donderdag 18 april t/m zondag 30 juni 2024.
 • De reguliere rentes van Hyra Hypotheken zijn van toepassing.
 • Alleen volledig en correct ingevulde aanvragen die in deze actieperiode zijn ingediend in onze Aanvraagportal komen in aanmerking voor de vergoeding.
 • Alleen aanvragen met een rentevaste periode van ten minste vijf jaar komen in aanmerking voor de Najaarsactie. Aanvragen waarvan ten minste één leningdeel een kortere rentevaste periode heeft, zijn uitgesloten van deze actie.
 • De vergoeding wordt uitgekeerd als:
  • Hyra Hypotheken een indicatieve en definitieve offerte kan uitbrengen. Onze reguliere acceptatiecriteria zijn hierbij van toepassing;
  • de hypotheek binnen de geldigheidsduur van de indicatieve offerte is gepasseerd bij de notaris; en
  • de eerste incasso succesvol heeft plaatsgevonden;
 • De vergoeding wordt direct uitgekeerd aan de klant, op het bij ons bekende rekeningnummer. Wanneer aan alle bovenstaande criteria is voldaan, wordt de vergoeding doorgaans binnen 5 werkdagen ná de eerste incasso overgemaakt.
Hyra Hypotheken bestaat een jaar. Als uiting van dank voor het afgelopen jaar, de interessante voorlegposten die wij hebben gehad en de financieringen die wij hebben mogen verstrekken, trakteren wij nieuwe klanten op een vergoeding van 0.5% van het gepasseerde hypotheekbedrag. Deze actie loopt van 18 april tot en met 30 juni van dit jaar.

Extra aflossen op de hypotheek

Wanneer de lening door (extra) aflossen, in een lagere risicoklasse valt, passen wij automatisch de risicoklasse aan. Dit gebeurt op de 1ste dag van de volgende maand. Wanneer een andere (veelal lagere) hypotheekrente geldt bij die lagere risicoklasse, dan ontvangt u opde 1e dag van de volgende maand ook een lagere hypotheekrente.
Er kan per kalenderjaar maximaal 10% van de oorspronkelijke hoofdsom boetevrij worden afgelost. Besluit u om meer dan 10% per kalenderjaar af te lossen, dan kan Hyra Hypotheken daarvoor een vergoeding in rekening brengen. Wilt u weten hoe hoog de vergoeding bij vervroegde aflossing is, vraag dan een aflosnota op.
Er kan per kalenderjaar maximaal 10% van de oorspronkelijke hoofdsom boetevrij worden afgelost. Daarnaast mag de hypotheek volledig boetevrij worden afgelost bij:
 • het einde van de rentevaste periode;
 • het tenietgaan van het onderpand.

Geldigheidsduur

De duur van het bouwdepot is maximaal 12 maanden en kan alleen met toestemming van Hyra Hypotheken worden verlengd (eenmalig met maximaal 6 maanden).
Een definitief aanbod is drie weken geldig. In die periode moet Hyra Hypotheken een door alle leningnemers ondertekend aanbod hebben ontvangen. Lukt dit niet, dan vervalt de indicatieve offerte of het definitieve aanbod. Wanneer klanten ná het versturen van het getekende definitieve aanbod dit aanbod annuleren of de geldigheid ervan laten verlopen, zijn zij 1% annuleringskosten verschuldigd over de hoofdsom. Het annuleren van de hypotheekaanvraag voordat het definitieve aanbod door Hyra Hypotheken getekend retour is ontvangen, brengt geen kosten met zich.
De indicatieve offerte is drie weken geldig. Deze offerte moet door alle aanvragers worden ondertekend en Hyra Hypotheken moet deze vervolgens binnen drie weken hebben ontvangen. Lukt dit niet, dan vervalt de indicatieve offerte of het definitieve aanbod. Deze offerte is 90 dagen geldig, gerekend vanaf de afgiftedatum van de indicatieve offerte, mits Hyra Hypotheken binnen drie weken een door de leningnemer(s) ondertekende indicatieve offerte heeft ontvangen.

Over Hyra Hypotheken

Hoeveel u maximaal mag lenen, hangt af van diverse factoren. Welk object u wilt financieren, welke hypotheekvorm u kiest en hoeveel eigen vermogen u kunt en wilt inbrengen, bijvoorbeeld. Daar kan uw onafhankelijk financieel adviseur u dan ook het beste bij helpen. Wilt u een indicatie hebben hoe veel u maximaal (ongeveer) kunt lenen bij Hyra Hypotheken, dan kan onze rekentool hierbij helpen. Hypotheek berekenen
Het moederbedrijf van Hyra Hypotheken is Ingage. Deze financiële dienstverlener is ook eigenaar van Merius Hypotheken, Impact Hypotheken en de franchiseformules De Hypotheekshop en Huis & Hypotheek.
We werken samen met enkele onafhankelijke financieel adviseurs, via wie u een Hyra Hypotheek kunt aanvragen. Deze financieel adviseurs kunnen voor u een aanvraag voor een Hyra Hypotheek indienen. Vind een adviseur
Hyra Hypotheken verstrekt alleen vastgoedfinancieringen aan professionele vastgoedinvesteerders. Om te kunnen beoordelen of u voldoet aan de eisen die we stellen aan een professionele vastgoedinvesteerder, maken we onder meer gebruik van een kennistoets. Uw financieel adviseur kan u adviseren of u zou kunnen worden aangemerkt als professioneel vastgoedinvesteerder. Wanneer u een tweede huis hebt, een woning wilt aankopen voor een familielid, zoals een kind, of als u eerste woning aankoopt om te verhuren, zien wij u als een consument. U kunt dan geen Hyra Hypotheek aanvragen.  
Hyra Hypotheken is een nieuwe hypotheekverstrekker voor het (her)financieren van woningen die zijn bestemd voor de verhuur. Wij zorgen ervoor dat professionele vastgoedinvesteerders op een aangename manier een goede vastgoedfinanciering kunnen verkrijgen via een onafhankelijke adviseur. Zo kunt u bouwen aan uw vastgoedportefeuille en huurwoningen aan de Nederlandse woningvoorraad (blijven) toevoegen. Dat doen we volgens onze HYRA-service: u kunt dan ook rekenen op onze Hypothekendesk, Raad en Aandacht.
Hyra Hypotheken werkt samen met een aantal advieskantoren die zijn gespecialiseerd in vastgoedfinancieringen. Alleen deze adviseurs kunnen een verhuurhypotheek voor u aanvragen bij Hyra Hypotheken. U vindt hier een lijst van advieskantoren waar Hyra Hypotheken verkrijgbaar is.

Aanvraagproces

Alleen financieel adviseurs die zijn aangesloten bij Hyra Hypotheken kunnen een hypotheekaanvraag bij ons indienen. Dit verloopt via onze portal.
Hyra Hypotheken bepaalt het rentepercentage aan de hand van de rentetabel op moment van het aanvragen van een juiste en haalbare financiering en de daadwerkelijke risicoklasse van de gevraagde financiering (LTV). Het rentepercentage staat daarmee vast gedurende de geldigheid van het aanbod. Uitzondering: daalt het rentepercentage gedurende de tekentermijn van de indicatieve offerte en heeft Hyra Hypotheken nog geen door leningnemers getekende versie ontvangen, dan mag een adviseur het rentetarief in en op de indicatieve offerte aanpassen. Daarnaast houdt Hyra Hypotheken rekening met aflossingen op de lening door de leningnemer. Wanneer de lening daardoor in een andere risicoklasse valt, wijzigen wij de risicoklasse automatisch per de 1e dag van de volgende maand.
Ja. Voordat Hyra Hypotheken een relatie met een klant aangaat om een financiering te kunnen verstrekken, voeren we altijd een gedegen klantonderzoek uit. Hiervoor toetsen we en vragen we informatie op over alle aanvragers, bestuurders, UBO’s en borgstellers, onder andere in de registers van het BKR, VIS, het Kadaster en het insolventieregister.

Bouwdepot

Ja. Over het deel dat nog niet is gebruikt, vindt ook geen vergoeding plaats.  
De duur van het bouwdepot is maximaal 12 maanden en kan alleen met toestemming van Hyra Hypotheken worden verlengd (eenmalig met maximaal 6 maanden).
In principe zijn nota’s die voldoen aan het bouwplan, zoals opgenomen in het taxatierapport, tussentijds uit het bouwdepot te declareren. Hierbij gelden de volgende voorwaarden:
 • Voor elke declaratie geldt een minimum van €10.000,-, tenzij het restantbedrag in depot lager is;
 • Voor de uitbetaling van de laatste 10% van het bouwdepot (met een minimum van €10.000,-) geldt dat de taxateur opnieuw de woning dient te bezoeken, te bevestigen dat de verbouwing is afgerond (inclusief foto’s van de verbouwde ruimtes) en te verklaren dat de waarde na verbouwing minimaal gelijk is gebleven ten opzichte van de waarde in het door Hyra Hypotheken goedgekeurde taxatierapport;
 • Voor alle verbouwing houdt Hyra Hypotheken zich het recht voor om tijdens of na de verbouwing een controle uit te voeren op de uitgevoerde werkzaamheden
Een bouwdepot is alleen mogelijk als een verbouwing verplicht is. U leest hier wanneer een bouwdepot verplicht is. Het minimale bedrag dat in het bouwdepot wordt aangehouden is €10.000,- (tenzij er sprake is van achterstallig onderhoud) en is maximaal  50% van de marktwaarde in verhuurde staat na verbouwing. Als het nodig is om een bouwdepot aan te houden, dan wordt het volledige bedrag dat volgens het taxatierapport benodigd is voor de verbouwing in het bouwdepot geplaatst. Hyra Hypotheken kent alleen een verplicht bouwdepot, er zijn geen mogelijkheden om een vrijwillig bouwdepot aan te houden.  
Ja, dat kan, maar alleen als een bouwdepot verplicht is. Een bouwdepot is verplicht als:
 • de waarde na verbouw nodig is om de gevraagde financiering mogelijk te maken;
 • de waarde voor verbouw wel toereikend is voor de gevraagde financiering, maar de onderhoudstoestand van de woning als ‘matig’ of ‘slecht’ wordt aangeduid;
 • de taxateur aangeeft dat er sprake is van meer dan 10% aan achterstallig onderhoud;
 • er volgens een bouwkundig rapport sprake is van kosten voor direct noodzakelijk herstel.
Wanneer u de woning vrijwillig wilt verbouwen of verduurzamen, kunt u het bedrag hiervoor meenemen in de reguliere hypotheekaanvraag. Vraag uw adviseur naar de mogelijkheden